© 2017, Sevimli Minik Kalpler Anaokulu, Barış Mah. Fatih Cad. No: 16 Mustafakemalpaşa BURSA
Özgüveni Yüksek, Başarılı Çocuklar, İnançlı Nesiller Yuvası

Akademik Eğitim

Sevimli Minik Kalpler Anaokulu olarak anaokulu eğitim programımız, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almaktadır. Klasik eğitim sistemi dışında kendine özgü bir eğitim sistemi oluşturarak proje tabanlı öğrenme sistemine dayalı ‘Ayın Atasözleri, Yeni Kelimeler Sözlüğüm, Ayın Besini, Ayın Kişisi, Ses Çalışmaları, Nezaket Çalışmaları, Günlük Yaşam Becerileri ve Sıra Dışı Düşünme’ dersleri eklenerek daha vizyoner bir program izlenmektedir. Programımızı çocukların hayal güçlerini çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü bir set olan ‘Çamlıca Eğitim Seti’ ile desteklenmektedir. Setin kitapları, yapılandırılmış program dâhilinde sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.                                  Klasik kalıplardan sıyrılarak modern bir eğitim ile çocukların merak seviyelerini artırma, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarma ve bilimi hayatın merkezine koyabilme amaçlanmaktadır. Yeni yetiler ve yeni bakış açıları kazandırmanın yanı sıra tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarma, çeşitlendirme ve zenginleştirme hedeflenmektedir. Sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci ile çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınmaktadır. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda tüm etkinliklerimizde eğitsel drama, sanatsal beceriler, sözel beceriler gibi metotlar kullanılarak çocukların ifade becerileri, üretkenlikleri ve özgüvenleri arttırılmaya çalışılır. Düzenli olarak uygulanan Dikkati Güçlendirme Çalışmaları ile ayrıntıları fark etme, hızlı ve stratejik düşünme, analiz etme, dikkati sürdürme, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme becerilerini geliştirerek İlköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümü hedeflenmiştir.
Sevimli Minik Kalpler Anaokulu’nda Karakter Eğitimi Projesi'ni öğrencilere sınıf içerisinde, etkinlikler, sınıf çalışması, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle çocuklara evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmesi amacıyl uygulanan bir rehberlik programı olarak vermekteyiz. Tek gayemiz Değerler Eğitimine duyulan ihtiyacın arttığı günümüzde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri gelişim dönemi özelliklerine uygun olarak kazandırabilmektir. Karakter eğitimi, sadece bir ders içine sıkıştırılmış bir eğitim olmadığı bilinciyle hareket etmekteyiz. Öğrencinin yaşamı boyunca okulunda, evinde, oyun bahçesinde, arkadaşları arasında, alışverişte yani hemen hemen her alanda varlığını sürdüren bir eğitimdir. Sevimli Minik Kalpler Anaokulu  olarak kişilik temellerinin atıldığı okul öncesi döneminde yıl boyunca tutumluluk, yardımlaşma, dürüstlük, sevgi, saygı, sorumluluk gibi değerler üzerinde durularak kişiliğinin şekillendirilmesi çalışılmaktadır.

Değerler Eğitimi

Mustafakemalpaşa - BURSA Tel: +90 505 0918550
ANAOKULU
Notlar.Net Notlar.Net
IBAN: TR750020500009487969800001 Mustafakemalpaşa Kuveyt Türk Şubesi